Praktijkcase

3.7.1 Knelpunten

3.7.1 Knelpunten In de knelpuntenanalyse is betrokken de resultaten van het veldonderzoek en het literatuuronderzoek. De knelpuntenanalyse levert maar liefst 13 knelpunten op. Nadere analyse van de knelpunten levert vier categorieën op, zodat de knelpunten kunnen worden ingedikt tot vier kernen. interne gerichtheid  · zowel medewerkers als management hebben onvoldoende

Lees meer

3.6.1. Analyse veldonderzoek

3.6.1 Analyse veldonderzoek De veldonderzoeken zijn uitgebreid geanalyseerd en voorzien van conclusies. In onderstaand figuur worden de conclusies samengevat. Uitdaging: externe focus versus overheersende cultuur  PRACTICAL is een veranderslag aan het maken om te komen van taakorganisatie naar marktorganisatie. De snel afnemende subsidiestroom van het ministerie van LNV is hiervoor

Lees meer

3.5.1. Cultuuronderzoek 1 jaar geleden

3.5.1. Kleurenanalyse cultuuronderzoek 1 jaar geleden In augustus heb ik in het kader van een organisatie-analyse het kleurenonderzoek van De Caluwé et al uitgezet. Het onderzoek was kwantitatief van aard. De gemiddelde uitkomsten bij de drie verschillende onderzoeksgroepen komen redelijk overeen. De verschillen over de hele linie zijn klein. Een

Lees meer

3.4.5. Conclusies

3.4.5. Conclusies · PRACTICAL is een ruim 45 jaar oude organisatie, waarbij de grootste ontwikkelingen zich in de laatste jaren heeft voorgedaan. · Kleine overzichtelijke organisatie-eenheden zijn aaneengeregen tot één grote organisatie, minder overzichtelijk, langere lijnen. · Medewerkers met een lang dienstverband zijn vergroeid met het oude systeem. · De

Lees meer

3.4.4. Analyse

3.4.4. Analyse De ontwikkeling van werkinhoud en de ontwikkeling van de organisatiestructuur maken twee verschillende bewegingen. Inhoud van het werk  Het werk was overzichtelijk, strak georganiseerd, standaard. Inhoudelijk moet de trainer nu in toenemende mate maatwerk leveren aan andersoortige doelgroepen. De bijbehorende financiering heeft zich ontwikkeld van omzet krijgen naar

Lees meer

3.4.3. Dataverwerking

3.4.3. Dataverwerking De data zijn verwerkt in twee diagrammen. In het eerste diagram is een tijdslijn uitgezet vanaf de oprichting van de eerste praktijkscholen tot heden. Tot ongeveer 1997 waren alle praktijkscholen zelfstandig. Ieder sector had zo z’n eigen praktijkschool. Een praktijkschool zat op één locatie, had een directeur op

Lees meer

3.4.2. Proces

3.4.2. Proces In vijf bijeenkomsten zijn veertien medewerkers geïnterviewd. Bij alle interviews vonden plaats in het bijzijn van de manager P&O. De gesprekken vonden plaats in de periode 19 tot 28 februari op de verschillende uitvoeringslocaties. Bij aanvang van het gesprek is het interview gekaderd met betrekking tot de overige

Lees meer

3.4.1. Inleiding diepte-interviews medewerkers: drijfveren en motivatoren

3.4.1. Inleiding diepte-interviews medewerkers: drijfveren en motivatoren Gezien een substantieel negatief resultaat in 2007 en een nog groter begroot negatief resultaat in 2008, is besloten tot het doorlichten van de organisatie door een extern bureau. De doorlichting betreft effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en een werkdrukmeting bij medewerkers. Voor

Lees meer

3.3.4. Conclusies

3.3.4. Conclusies · De medewerkers kennen een sterke familiecultuur. · Het management kent gedragingen die horen bij de hiërarchische cultuur, maar gebruiken taal vanuit de marktcultuur. · De hele organisatie kent een sterke interne gerichtheid, is onvoldoende extern gericht. · De kenmerkende kleur voor de medewerkers is rood. · Onderling

Lees meer

3.3.3. Dataverwerking en analyse

3.3.3. Dataverwerking en analyse De data zijn verwerkt in de modellen van Cameron en Quinn en van De Caluwé en Vermaak. De medewerkers zijn tamelijk overtuigd van het feit dat het medewerkerskorps gekenmerkt wordt door een familiecultuur. Ze ervaren een duidelijke onderlinge band: ‘We kennen elkaar door en door’ en

Lees meer

Gert Jan Schop

70% van de verandertrajecten mislukt. Als optimist denk ik dan: dus 30% slaagt. In mijn werk ben ik continu op zoek naar die succesfactoren. Op praktijkcaseveranderen.nl heb ik één casus helemaal uitgewerkt. En verrijkt met interessante modellen, tools en artikelen. Lees, zoek, verdwaal, laat je inspireren!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, verandercoach, trainer of facilitator (etiket maakt mij niet uit) ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij ontwikkel-en verandertrajecten. Bij de opzet, voorbereiding of implementatie. Contact? Stuur mij een mail: info@praktijkcaseveranderen.nl.