Praktijkcase

3.3.2. Proces

3.3.2. Proces In vier bijeenkomsten zijn veertien medewerkers geïnterviewd. De gesprekken vonden plaats in de periode 22 februari tot 3 maart op de diverse uitvoeringslocaties. Bij aanvang van het gesprek is het interview gekaderd met betrekking tot de overige onderzoeken. Aan de hand van sheets werden medewerkers geïntroduceerd in het

Lees meer

3.2.5. Conclusies

3.2.5. Conclusies De cultuur is te omschrijven als resultaatgericht, in de zin van je uiterste best doen; professioneel: het beroep is belangrijkste factor voor diens identiteit; open: open voor nieuwkomers en buitenstaanders; pragmatisch: werken onder grote druk. PRACTICAL schuift van mensgericht naar werkgericht: afnemend wij-gevoel; minder oog voor het individu;

Lees meer

3.2.4. Analyse

3.2.4. Analyse Vatten we de gegevens uit de dataverwerking samen dan ontstaat onderstaand figuur. Resultaatgerichtheid  De resultaatgerichtheid binnen PRACTICAL betekent met name dat medewerkers hun collega’s vooral zien als mensen die hun uiterste best doen (7,9) en die elke dag een nieuwe uitdaging beleven (7,2). Mensgericht en werkgericht  In mensgerichte

Lees meer

3.2.3. Dataverwerking

3.2.3. Dataverwerking De gemiddelde score per dimensie geeft een score, weergegeven in bovenstaand figuur. Op basis van de verzamelde data is de cultuur is in ieder geval te omschrijven als resultaatgericht; professioneel; open. Over deze dimensieposities bestaan geen onduidelijkheden. De dimensieposities mensgericht en werkgericht en de dimensieposities strakke controle en

Lees meer

3.2.2. Proces

3.2.2. Proces Op basis van dimensieonderzoek van Sanders en Neuijen is onder de medewerkers een enquête uitgezet. Medewerkers is gevraagd tijdens één van hun werkoverleggen de enquête in te vullen, zodat de teamcoördinator de formulieren direct weer in ontvangst kon nemen. Respons is ongeveer 50%, n=74. Per formulier zijn de

Lees meer

3.2.1. Inleiding kwantitatief onderzoek medewerkers: cultuur

3.2.1. Inleiding kwantitatief onderzoek medewerkers: cultuur Het kwantitatieve onderzoek is gebaseerd op de zes van elkaar onafhankelijke dimensies van een bedrijfscultuur van Sanders en Neuijen. Het gaat hier om gedragspraktijken die mensen op hun werk waarnemen. De vragenlijsten zijn analytisch en produceren een objectief meetbaar resultaat. Het ontdoet het begrip

Lees meer

3.3.1. Inleiding

3.3.1. Inleiding interviews medewerkers: cultuur Bij de kwalitatieve onderzoeken onder medewerkers met betrekking tot cultuur, worden de respondenten het model van de concurrerende waarden van Cameron en Quinn en het kleurenmodel van De Caluwé voorgelegd. Enerzijds biedt dat de mogelijkheid om met de medewerkers over cultuur te praten, anderzijds kan

Lees meer

3.1.4. Conclusies

3.1.4. Conclusies · Respondenten beseffen dat intrinsiek gemotiveerde medewerkers beter presteren (Harvardmodel, Y-theorie, intern commitment) maar werken vanuit een beheers- en controleparadigma (Michiganmodel, X-theorie, extern commitment). · De cultuur van het medewerkerskorps kan worden gekenmerkt met een familiecultuur (behoefte aan flexibiliteit en vrijheid van handelen), het management met een hiërarchische

Lees meer

3.1.3. Dataverwerking en analyse

3.1.3. Dataverwerking en analyse Motivatie Bij de respondenten (R1 = respondent 1, R2 = respondent 2, enzovoort) is een duidelijke wens om te werken volgens het Harvard-model, maar het Michigan-model overheerst binnen de organisatie. Respondenten hebben de voorkeur voor de Y-theorie, maar binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de X-theorie.

Lees meer

3.1.2. Proces

3.1.2. Proces Zes collega’s zijn door mij individueel geïnterviewd aan de hand van een reeks modellen met betrekking tot motivatie, verandering, weerstand, leeftijd van de organisatie, organizational development, cultuur en basisprincipes met betrekking tot interventies. De gesprekken vonden plaats in de periode 10 februari tot 4 maart. Bij aanvang van

Lees meer

Gert Jan Schop

70% van de verandertrajecten mislukt. Als optimist denk ik dan: dus 30% slaagt. In mijn werk ben ik continu op zoek naar die succesfactoren. Op praktijkcaseveranderen.nl heb ik één casus helemaal uitgewerkt. En verrijkt met interessante modellen, tools en artikelen. Lees, zoek, verdwaal, laat je inspireren!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, verandercoach, trainer of facilitator (etiket maakt mij niet uit) ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij ontwikkel-en verandertrajecten. Bij de opzet, voorbereiding of implementatie. Contact? Stuur mij een mail: info@praktijkcaseveranderen.nl.