Praktijkcase

2.1.6. Ongeschreven regels

2.1.6. Ongeschreven regels     In zijn boek gaat Boudewijns nader in op de theorie van Scott-Morgan met betrekking tot ongeschreven regels. Gedrag is altijd logisch voor de betrokkenen zelf. Deze logica kan begrepen worden. Dit kan door te beginnen met het in kaart brengen van motivatoren van de betrokkenen.

Lees meer

2.1.5. Cultuur, waarden en opvattingen

2.1.5. Cultuur, waarden en opvattingen     Cultuur Cultuur kan worden omschreven als de collectieve programmering van de menselijke geest. De kern van een bedrijfscultuur wordt bepaald door collectieve waarden en grondbeginselen. Het collectieve element biedt aanknopingspunten voor collectieve beïnvloeding van motivatoren. Cultuur volgens Schein  Bij pogingen om een cultuur

Lees meer

2.1.4. Motivatietheorieën

2.1.4. Motivatietheorieën     Overeenkomsten en verschillen Overeenkomsten  De literatuur kent een breed spectrum aan motivatietheorieën. Alle motivatietheorieën kennen een aantal overeenkomsten: Bij motivatie gaat het altijd om de combinatie van krachten/prikkels in de persoon zelf en de krachten/prikkels in de omgeving. Kenmerkend is dat mensen zich richten op het

Lees meer

2.1.3. Intrinsieke en extrinsieke motivatie

2.1.3. Intrinsieke en extrinsieke motivatie     Interne en externe drijfveren Elk gedrag kent een interne en externe drijfveer. Motivatie wordt gevoed van binnenuit en van buitenaf. Bij interne factoren gaat het vaak om persoonskenmerken, dingen die geleerd zijn, invloeden van de eigen levensgeschiedenis en dergelijke. Externe factoren zijn bijvoorbeeld

Lees meer

2.1.2. Motivatie en gedrag

2.1.2. Motivatie en gedrag     Het begrip motivatie ‘In beweging brengen’ is de letterlijke betekenis van het oorspronkelijk Latijnse woord motivatie. Tik motivatie in op Google en je krijgt een schijnbaar onstuitbare stroom van hits. Motivatie is verworden tot een containerbegrip. Een eenvoudige omschrijving: motivatie is wat mensen is

Lees meer

2.1.1. Inleiding motivatoren

2.1.1. Inleiding motivatoren     Er komt steeds meer aandacht voor de persoonlijke keuzes waar medewerkers zich voor gesteld zien, zo stelt Hall. Iemand kan vaardigheden aanleren en ontwikkelen, maar de vraag is in hoeverre deze vaardigheden toereikend zijn om goed te functioneren. Vindt iemand het werk wel leuk genoeg

Lees meer

2.1.0. Inleiding literatuuronderzoek

2.1.0. Inleiding literatuuronderzoek     Het literatuuronderzoek kent drie thema’s: motivatoren, veranderstrategieën en interventies.     Ieder thema wordt apart beschreven. Na ieder thema worden de belangrijkste conclusies weergegeven. Het hoofdstuk ‘Literatuuronderzoek’ kent vier subhoofdstukken: 2.1. Motivatoren: centraal staat in dit subhoofdstuk de vraag wat mensen drijft; 2.2. Veranderstrategieën: relevante

Lees meer

1.1. Onderzoeksvraag

1.1. Onderzoeksvraag Probleemstelling     De probleemstelling spitst zich toe op de spanning binnen de organisatie: het management heeft een stevig veranderproces ingezet en de medewerkers zijn ontevreden. PRACTICAL moet veranderen. Veel medewerkers gedragen zich binnen de organisatie al ware PRACTICALeen taakorganisatie. De omschakeling naar een volledige marktorganisatie verloopt moeizaam.

Lees meer

1.0. Huidige situatie

1.0. Huidige situatie Van taakorganisatie naar marktorganisatie         PRACTICAL moet zich omvormen van een taakorganisatie met een bescheiden commerciële omzet en dito marktoriëntatie naar een marktorganisatie die volledig marktgeoriënteerd is. Ondernemers krijgen veel kennis en informatie aangeleverd vanuit de toeleverende bedrijven. De toeleverende bedrijven hebben hun eigen

Lees meer

Gert Jan Schop

70% van de verandertrajecten mislukt. Als optimist denk ik dan: dus 30% slaagt. In mijn werk ben ik continu op zoek naar die succesfactoren. Op praktijkcaseveranderen.nl heb ik één casus helemaal uitgewerkt. En verrijkt met interessante modellen, tools en artikelen. Lees, zoek, verdwaal, laat je inspireren!

Wat kan ik voor je betekenen?

Als adviseur, verandercoach, trainer of facilitator (etiket maakt mij niet uit) ondersteun en begeleid ik jou en/of je organisatie graag bij ontwikkel-en verandertrajecten. Bij de opzet, voorbereiding of implementatie. Contact? Stuur mij een mail: info@praktijkcaseveranderen.nl.